Keteninfrastructuur

Zorg is een dienstverlenende, maar ook een informatie-intensieve sector. Waarin allerlei medische data moet worden uitgewisseld, zodat artsen goede beslissingen kunnen nemen, verpleegkundigen de verzorging kunnen continueren en patiënten hun verhaal niet steeds opnieuw hoeven te doen. In een wereld waarin mensen constant met elkaar in contact staan, is het opvallend dat er in de zorg nog steeds geen ‘vloeiende data-stromen’ zijn en systemen die niet met elkaar connecten.

CbusineZ ziet zorg voor zich die is gebaseerd op data-uitwisseling (als de patiënt dat wil), waar artsen en verpleegkundigen beschikken over de laatste informatie. Waar ook de data van de patiënt (o.a. monitoring) eenvoudig wordt opgenomen en getoond aan een arts. En zorg waarbij de administratieve lasten voor de hele keten worden verlicht. We streven daarnaast naar het standaardiseren en centraliseren van basale processen.

Binnen de zorg wordt vaak gedacht aan puntoplossingen, terwijl er aan meer fundamentele oplossingen gedacht moet worden. CbusineZ wil bijdragen aan ontstaan en uitbouwen van deze (keten)infrastructuren. De komende jaren verwachten we infrastructuren op o.a. outcome monitoring, regioketens, patiënt-data-integratie en koppeltalen.