IFOZ versnelt innovaties in de ouderenzorg

De grote uitdagingen in de ouderenzorg vragen om een vergaande samenwerking. Want het aantal ouderen neemt de komende jaren flink toe en ouderen zullen vaker een beroep doen op de zorg. Tegelijkertijd neemt het aantal zorgmedewerkers en mantelzorgers af. Om ouderen ook in de toekomst van passende zorg en ondersteuning te kunnen voorzien, is innovatie van de ouderenzorg noodzakelijk.

Daarom hebben CbusineZ en vier vooruitstrevende zorgorganisaties, Archipel Zorggroep, Envida, tanteLouise en Thebe, hun krachten gebundeld in de stichting IFOZ.

Samen willen we innovaties in de ouderenzorg versnellen door te helpen bij de ontwikkeling en implementatie ervan. CbusineZ heeft ruime ervaring met investerings- en portfoliomanagement. De betrokken zorgorganisaties zorgen voor inhoudelijke kennis en implementatiekracht. We beoordelen businessplannen en ondersteunen bij de uitvoering. Dit doen we door te participeren in ventures. Dat betekent dat we niet alleen monitoren en coachen, maar ook actief meebouwen aan de ventures.

Uniek aan IFOZ is dat we ons ook inzetten voor de implementatie van innovaties waarin we investeren. Via initiatiefnemers Archipel Zorgroep, Envida, tanteLouise en Thebe, maar ook via de bij ons aangesloten implementatieversterkers. Dit zijn andere zorgorganisaties waarmee we schaalgrootte kunnen realiseren. In het belang van een grotere noodzakelijke verandering delen wij onze kennis,  ervaring en inzichten die wij opdoen bij het implementeren van deze innovaties graag met andere zorgorganisaties.

Dit is ons team