Een scherpe investeringsfocus om impact te maken

IFOZ wil een bijdrage leveren aan duurzaam toegankelijke ouderenzorg. Dit doen we door te participeren in ondernemende ventures die met hun innovatie grote impact kunnen hebben op de ouderenzorg in Nederland. IFOZ is actief betrokken bij het opschalen en implementeren van deze ventures. Daarnaast kan IFOZ zelf ook innovaties op de markt brengen.

Bij het selecteren van ventures hanteren we 6 criteria om zo gericht en effectief mogelijk te kunnen werken.

Innovatie op vastgestelde thema’s in ouderenzorg

De innovatie dient bij te dragen aan duurzaam toegankelijke ouderenzorg door te vernieuwen op het gebied van ‘Effectiever inzetten van capaciteit’ of ‘Zelfredzaamheid Thuis’. Dit betekent dat we investeren in innovaties die arbeidsproductiviteit (zowel binnen ouderenzorginstellingen als in de wijk) vergroten of die door preventie en zelfredzaamheid de toestroom naar formele en intramurale zorg beperken.

Technologische, sociale en organisatorische innovatie

IFOZ gelooft dat verschillende typen innovaties kunnen bijdragen aan toegankelijke en betaalbare ouderenzorg. Daarom richten we ons op zowel technologische als sociale en organisatorische innovaties.

Eind van opstartfase of begin van opschalingsfase

We investeren voornamelijk in innovaties die zich aan het eind van de opstartfase of aan het begin van de opschalingsfase bevinden. Ze hebben dan hun toegevoegde waarde al laten zien. Voor investeringen in de research & development fase kan aansluiting worden gezocht bij andere fondsen of methoden.

Krachtig ondernemerschap

We selecteren ondernemers die beschikken over een valide propositie, een goed businessplan en een sterk directieteam. De propositie moet onderbouwd zijn door scherp inzicht in de markt en een antwoord geven op de vraag wat de waarde van de innovatie is voor klanten.

Focus op de Nederlandse markt

De onderneming dient gevestigd te zijn in Nederland en de innovatie moet zich richten op de Nederlandse markt.

Actieve betrokkenheid

IFOZ wil actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen van de venture om waarde toe te voegen. Met onze kennis kunnen en willen we actief meebouwen aan de doorontwikkeling van de innovatie. De venture moet hier ook open voor staan.