Een scherpe investeringsfocus om impact te maken

IFOZ wil een bijdrage leveren aan duurzaam toegankelijke ouderenzorg. Dit doen we door te participeren in ondernemende ventures die met hun innovatie substantieel bijdragen aan toegankelijke ouderenzorg in Nederland. We zijn actief betrokken bij het opschalen en implementeren van dit soort ventures. Daarnaast kunnen we zelf ook innovaties op de markt brengen. Bij het selecteren van ventures hanteren we 6 criteria om zo gericht en effectief mogelijk te werken. 

Bijdrage aan toegankelijkheid ouderenzorg

De innovatie moet bijdragen aan duurzaam toegankelijke ouderenzorg door te vernieuwen op een van de door ons gekozen thema’s: ‘Zelfredzaamheid Thuis’ en ‘Effectiever inzetten van capaciteit’. Dit betekent dat we investeren in innovaties die door preventie en zelfredzaamheid de toestroom naar formele zorg beperken. Of in ventures die arbeidsproductiviteit (zowel binnen ouderenzorginstellingen als in de wijk) vergroten.

Technologische, sociale en organisatorische innovatie

IFOZ gelooft dat verschillende typen innovaties kunnen bijdragen aan toegankelijke en betaalbare ouderenzorg. Daarom richten we ons zowel op technologische als sociale en organisatorische innovaties.

Eind van opstartfase of begin van opschalingsfase

We investeren voornamelijk in innovaties die zich aan het eind van de opstartfase of aan het begin van de opschalingsfase bevinden. Ze hebben dan hun toegevoegde waarde (lokaal) al laten zien. We investeren niet in initiatieven in de research & development fase. Daarvoor kan aansluiting worden gezocht bij andere fondsen of methoden, zoals subsidies en innovatiekredieten.

Krachtig ondernemerschap

We selecteren ondernemers die beschikken over een valide propositie, een goed businessplan en, minstens zo belangrijk, een sterk directieteam. Bij een start-up is een goede ondernemer net zo belangrijk als een goede propositie.

Focus op de Nederlandse markt

De onderneming moet gevestigd zijn in Nederland en de innovatie moet zich richten op de Nederlandse markt. Onze toegevoegde waarde en netwerk zitten op de Nederlandse markt en ons doel is bijdragen aan toegankelijke ouderenzorg in Nederland. Dat betekent niet dat we tegen buitenlandse expansie zijn; als de onderneming daaraan toe is, juichen we het toe. Maar op dat moment is het ook logisch dat andere partners instappen.

Actieve betrokkenheid

IFOZ wil actieve betrokkenheid bij het ontwikkelen van de venture om waarde toe te voegen. Met onze kennis en ons netwerk kunnen en willen we actief meebouwen aan de doorontwikkeling van de innovatie. Het is belangrijk dat de venture hier ook voor open staat.