Digital Health

Daar waar bij e-health applicaties voor de patiënt beschikbaar komen en de patiënt zelf aan de slag gaat, gaat het hier om de interactie met of tussen zorgverleners die (deels) wordt gedigitaliseerd. De digitale transformatie leidt tot ultiem geoptimaliseerde customer experiences. Voorbeelden te over in retail en fin-tech, de zorg kan hier van leren.

CbusineZ wil bijdragen aan het digital first organiseren van (delen van) de zorg, waarbij wordt gestreefd naar een een optimale customer experience. Om zo de kwaliteit en service te verhogen, selfservice te stimuleren en efficiencyslagen te kunnen maken.

Het versnellen van de digitalisering van zorg doen we door te kijken naar best practices binnen en buiten Nederland en versnellingsinitiatieven te starten. Op basis van patient journeys kunnen zorgdesigns worden gemaakt die zoveel mogelijk digitaal zijn en de toegang tot zorg en interactie tussen patiënt en instelling/arts zo gemakkelijk mogelijk maken. We zien mogelijkheden bij bijvoorbeeld inkomende zorgvragen of triage bij huisartspraktijke en vormen van telemonitoring. Vaak gaat het dan om een combinatie tussen sensoring , een platform en slimme algoritmes (AI) die patronen herkennen en alerts geven aan zorgprofessionals.