Nieuw Innovatiefonds Ouderenzorg wil investeren en implementeren

9 april 2021

Vier grote zorgorganisaties en CbusineZ bundelen krachten in IFOZ. Initiatiefnemers met een vernieuwend concept dat bijdraagt aan arbeidsbesparing in de ouderenzorg of zelfredzaamheid thuis kunnen binnenkort terecht bij het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ). Zorgorganisaties Archipel, Envida, tanteLouise, Thebe en innovatie- en participatiemaatschappij CbusineZ slaan de handen ineen en richten gezamenlijk het investeringsfonds op. ‘We ondersteunen goede innovaties niet alleen met financiering, maar helpen ook bij de implementatie. Het fonds zal voor de zomer zijn eerste investeringen doen’, aldus Rogier van der Hooft, bestuurder van de Stichting IFOZ.

De uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot. Als ouderen ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning moeten krijgen, zijn er innovaties nodig met impact. IFOZ is geïnteresseerd in zowel technologische als sociale en organisatorische vernieuwingen die helpen bij ontlasten van zorgmedewerkers en ondersteuning geven zodat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

Implementatiekracht

‘Voor ons is het daadwerkelijk inzetten van de verbeteringen ontzettend belangrijk. Er zijn zo ontzettend veel nieuwe ideeën, maar wat vaak mist is de link met wat instellingen ondersteunt. Door in een vroeg stadium mee te kijken, kunnen we die innovaties omarmen die naar onze inschatting gaan bijdragen. Door onze krachten te bundelen kunnen we implementatie enorm versnellen. Om kwalitatief goede zorg te blijven leveren is vernieuwing noodzakelijk’, aldus van der Hooft.

Ook voor andere instellingen

Het fonds zal de opgedane kennis en ervaring niet uitsluitend voor zichzelf houden. Innovaties komen na succesvolle implementatie ook beschikbaar voor andere instellingen. Instellingen die eerder al betrokken willen zijn bij implementatie, kunnen aansluiten als implementatieversterker.  Zo heeft zorgorganisatie Surplus zich als eerste implementatieversterker verbonden. ‘Zo zetten we een bredere vernieuwing van de ouderenzorg in’, aldus van der Hooft.