Momo BedSense eerste innovatie in portfolio IFOZ

11 januari 2022

Het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ)  gaat Momo Medical B.V. ondersteunen om de implementatie van de BedSense in Nederland te versnellen. Het gebruik van de BedSense draagt bij aan het effectiever inzetten van beschikbare arbeidscapaciteit en helpt daarmee ook de werkdruk te verlagen. De BedSense geeft zorgprofessionals antwoord op de vraag ‘Wie heeft mijn hulp nodig?’. De Momo App geeft inzicht in en overzicht over alle bewoners. De App is gekoppeld aan een bedsensor. Zonder de kamer in te hoeven weet de zorg wie veilig in bed is en ademt en wie onrustig is of uit bed gaat. De innovatie biedt daarmee de mogelijkheid om cliënten op afstand te monitoren en hun conditie te analyseren.

IFOZ heeft enige tijd geleden initiatiefnemers met een vernieuwend concept, dat bijdraagt aan arbeidsbesparing in de ouderenzorg of zelfredzaamheid thuis, opgeroepen zich te melden. Carolien Oppeneer, bestuurder van IFOZ: “Als eerste innovatie is gekozen voor de Momo BedSense. IFOZ vindt de BedSense met name interessant vanwege de bewezen waarde voor de praktijk.”

Minder werkdruk en kosten

De inzet van de BedSense draagt binnen verpleeghuizen bij aan:

  1. Minder werkdruk in de nachtdienst
  2. Betere nachtrust en minder valincidenten en daardoor minder gevolgkosten
  3. Decubituspreventie (doorliggen) en daardoor minder kosten voor wondzorg

Deze innovatie heeft bovendien de potentie om na doorontwikkeling ook ingezet te worden in de thuissituatie en daarmee bij te dragen aan zelfredzaamheid thuis.

Implementatieversterkers

“We ondersteunen goede innovaties niet alleen met financiering, maar ook met ons netwerk van VVT-instellingen ten behoeve van daadwerkelijke implementatie van de innovaties in de praktijk”, zegt Carolien Oppeneer. Dit netwerk wordt deze maand ook nog officieel uitgebreid met zogenaamde Implementatieversterkers. Dit zijn VVT-instellingen die in een vroege fase aan de slag willen gaan met innovaties die IFOZ ondersteunt.

Delen met VVT-sector

Overigens wordt de opgedane kennis over de waarde van de BedSense voor de praktijk en de geleerde implementatielessen niet uitsluitend voor het netwerk van IFOZ gehouden. De inzichten worden na succesvolle implementatie ook gedeeld met de rest van de VVT-sector.

 

Tekenmoment samenwerkingsovereenkomst tussen Momo Medical B.V. en IFOZ.