IFOZ participeert in Tinybots om doorontwikkeling en opschaling te versnellen

1 mei 2024

Tinybots is bekend van TESSA, een sociale robot die ouderen met voornamelijk dementie ondersteunt in het behouden van zelfredzaamheid. IFOZ en Tinybots gaan TESSA samen door ontwikkelen. TESSA wordt beschikbaar op andere apparaten als tablet, telefoon, wearable, of andere robots, zodat de verschijningsvorm aansluit bij de behoefte van iedere cliënt. Daarnaast gaat TESSA in de toekomst ook eerder en later in het zorgproces ingezet worden, zodat cliënten gedurende hun gehele zorgtraject ondersteund worden.

Tinybots weet dat mensen met dementie zo veel mogelijk zelf willen doen en dat kan wanneer ze worden ondersteund door de juiste technologie. Tinybots heeft hiervoor TESSA ontwikkeld. TESSA wordt momenteel ingezet in de thuiszorg door zorgverleners en geeft de persoon met dementie verbale ondersteuning. Zo wordt de gebruiker zelfredzamer en is er minder zorg nodig. En nog mooier, de persoon met dementie krijgt een stukje grip op het eigen leven terug. TESSA wordt ingezet in de wijkverpleging als een dienst (Tessa-as-a-Service) waarbij TESSA wordt geïmplementeerd in het zorgproces.

TESSA maakt nu een volgende stap in de ontwikkeling. Het systeem achter TESSA wordt bijvoorbeeld gekoppeld aan het ECD en aan andere technologieën zoals sensoren zodat TESSA kan reageren op ongeplande situaties. Het wordt ook mogelijk om TESSA via andere hardware zoals een tablet, wearable, telefoon of een andere robot te laten communiceren met een gebruiker. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om TESSA breder in te zetten. Zo kan TESSA nu ook meegenomen worden buitenshuis. Daarnaast kan TESSA ingezet ook eerder in het zorgtraject ingezet worden en kan de cliënt TESSA ook meenemen naar het verpleeghuis. De vertrouwde digitale zorgassistent TESSA kan de persoon met dementie ondersteunen gedurende het hele zorgtraject.

Perspectief van IFOZ

Sjim Romme, directeur van IFOZ: “TESSA is een van de weinige bewezen effectieve innovaties in de thuiszorg. De groep van mensen met dementie groeit de komende jaren sterk. We willen als IFOZ bijdragen aan de opschaling van TESSA en geloven ook dat Tinybots wat betreft doorontwikkeling op het juiste pad zit.” Hij geeft vervolgens aan blij te zijn met de rol die Tinybots kan spelen richting andere innovaties in het IFOZ-portfolio: “we willen als IFOZ dé broedplaats voor innovatie in de Nederlandse ouderenzorg worden. Tinybots is uiterst succesvol gebleken op gebied van het implementeren van innovatie in de ouderenzorg. Als zij die expertise kunnen overbrengen op onze andere ondernemers, dan wint iedereen.”

Waarde voor de cliënt

Corine Lindenbergh, al geruime tijd betrokken bij de implementatie en doorontwikkeling van TESSA bij Thebe: “TESSA zorgt ervoor dat cliënten een stuk eigen regie, zelfstandigheid en eigenwaarde behouden of terugkrijgen. Dat is goed voor de cliënt, maar ook voor de mantelzorger. We zien bijvoorbeeld dat partners van cliënten meer in de partnerrol kunnen blijven, omdat TESSA ondersteunt bij de zelfredzaamheid.” Over de samenwerking met Tinybots is ze ook positief: “we hebben korte lijntjes met Tinybots en we zijn blij met hoe zij keer op keer onze medewerkers en cliënten enthousiasmeren. Ook op gebied van doorontwikkeling wordt goed geluisterd en worden onze wensen gehoord en opgepakt.” De begeleiding van Tinybots gaat hand in hand met de beweging die Thebe maakt: “sinds we als Thebe hebben ingezet op ‘technologie tenzij’ hebben we extramuraal een hoge adoptie gerealiseerd. Vroeg beginnen met de inzet zorgt daarbij voor het hoogste behoud van eigen regie.”

Tinybots

Wang Long Li, en Jan-Willem Heeg van Tinybots vertellen waarom Tinybots met IFOZ samenwerkt. “Tinybots heeft als missie om zoveel mogelijk mensen met dementie te helpen, door hun zelfredzaamheid te ondersteunen met sociaal intelligente technologie. We hebben TESSA met dit doel ontwikkeld en het is nu een bewezen technologie in de thuiszorg. We zien echter nog veel meer potentie en zouden sneller moeten groeien om de grote behoefte in de maatschappij te kunnen voldoen. We geloven dat deze samenwerking helpt om de volgende te stap maken. IFOZ begrijpt de ouderenzorg en is naast een strategische investeerder ook een waardevol netwerk waar expertise van zorg, technologie, innovatie en impact samen komen. Samen kunnen we meer en dat is nodig met de grote uitdagingen die we in de zorg voor ouderen zien. Met de investering van IFOZ gaan we de technische ontwikkelingen versnellen en werken we samen aan de ontwikkeling van hybride zorgpaden. We gaan een nieuwe standaard creëren om mensen met dementie zorg te bieden.”

 

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Contacteer ons dan gerust via info@ifoz.nl.
Wil je meer weten over TESSA? www.tinybots.nl