IFOZ en NextGen versterken AI-innovatie in langdurige zorg met investering in Attendi

22 december 2023

IFOZ en NextGen hebben geïnvesteerd in Attendi en brengen hiermee AI versneld naar de langdurige zorg.

Versnelling in uitrol met behoud van kwaliteit

Met Attendi rapporteren zorgprofessionals door gebruik te maken van hun stem. Dit zorgt voor een besparing van tijd en meer werkplezier. Naast Attendi’s bestaande Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) partners Ecare & Adapcare zijn ook bij ECD-leverancier Nedap de eerste zorginstellingen gestart en enthousiast over de oplossing van Attendi. Het aantal zorgprofessionals dat Attendi gebruikt is in 2023 gegroeid van 1.000 naar ruim 25.000. Ruim 150 zorginstellingen hebben zich aangemeld om komend jaar ook van Attendi gebruik te gaan maken. De investering van IFOZ en NextGen stelt Attendi in staat om de capaciteit op te schalen zonder daarbij concessies te doen aan kwaliteit.

Samenwerking in ontwikkeling van AI voor de Langdurige Zorg

Op dit moment heeft Attendi met de oplossingen Spraakgestuurd Rapporteren, de Schrijfhulp (een AI-assistent bij het opstellen van rapportages) en de Spraakgestuurde Formulieren al de nodige stappen gezet om AI in de handen te krijgen van zorgprofessionals. Doordat Attendi alle AI-infrastructuur en technologie zelf ontwikkelt, kunnen de oplossingen op een veilige, schaalbare en transparante manier direct worden aangeboden op schaal in het ECD waar zorgprofessionals al in werken.

Bij de ontwikkeling van AI-toepassingen is het voor Attendi van belang dat dit in nauwe samenwerking gebeurt met het zorgveld. Door de recente investering van IFOZ en NextGen zijn Attendi en de bij IFOZ & NextGen aangesloten zorginstellingen dichter bij elkaar komen te staan. Een nauwe samenwerking met het zorgveld en de softwarepartners in de ontwikkeling is voor Attendi essentieel bij het doelmatig, veilig en op schaal introduceren van AI in de langdurige zorg.

Attendi

“Met zowel IFOZ als NextGen voelden wij direct een sterke culturele match. Bij beide partijen zijn zorginstellingen nauw betrokken, waardoor in alle aspecten de doelen van Attendi gaan stroken met de doelen van zorginstellingen. Als Attendi willen wij vanuit AI-technologie bijdragen aan het verminderen van administratieve lasten en het vergroten van het werkplezier van zorgprofessionals. De investering van IFOZ en NextGen maakt een intensievere samenwerking met zorginstellingen mogelijk, wat essentieel is in het realiseren van onze missie”, aldus Berend Jutte & Diederik de Rave van Attendi.

IFOZ

Gertjan van Rossum, bestuurder van IFOZ: “IFOZ richt zich op innovaties die ervoor zorgen dat schaarse capaciteit in de zorg efficiënt ingezet wordt. Attendi bespaart administratietijd van zorgprofessionals en is daarmee interessant voor ons. Daarbij is Attendi ervan doordrongen dat het niet alleen gaat om goede technologie, maar vooral ook om het verbeteren van het proces. Ten slotte is Attendi ook een van de eerste bedrijven die AI in de ouderenzorg succesvol inzet en hebben we erg veel vertrouwen in het team.”

NextGen

“Spraakgestuurd Rapporteren en de Schrijfhulp zijn goede voorbeelden van technische innovaties waar zorgprofessionals voordeel van kunnen ervaren, daarom investeert Nextgen Ventures in Attendi. Administratie is nodig, maar wordt door veel zorgprofessionals als belastend ervaren. Als Attendi het mogelijk maakt dat zorgprofessionals minder tijd aan administratie besteden en meer aan zorg, dan is het voor ons fonds een waardevolle investering”, aldus Roel Dekkers, Investment Manager bij Nextgen Ventures.

IFOZ is een investeringsfonds met Archipel, Envida, Tante Louise, Thebe, en CbusineZ als deelnemende partners, en een groep implementatieversterkers bestaande uit Avoord, Mijzo, Surplus, Topaz, De Wever, De Zorggroep, Oktober, en Vitalis. NextGen is impact investeerder in de gezondheidszorg.