IFOZ en MUMC+ bundelen krachten en richten Stichting KOMPAZ Nederland op

16 april 2024

Het Maastricht UMC+ en het Innovatiefonds ouderenzorg (IFOZ) hebben gezamenlijk stichting KOMPAZ-Nederland opgericht. Deze stichting heeft als doel de landelijke opschaling van trainingscentra, naar voorbeeld van de Maastrichtse Academie voor Patiënt en Mantelzorger. Via deze academie krijgen patiënten en mantelzorgers uitleg over medische handelingen, eHealth-applicaties of zelfmanagementprogramma’s. Zij kunnen daardoor zelf beslissen over hun zorg en wat ze zelf kunnen en willen doen, en zijn minder afhankelijk van (thuis)zorg.

De academie geeft mensen meer regie over hun gezondheid via instructies over bijvoorbeeld steunkousen aantrekken, ogen druppelen, wondverzorging of injecteren. Doordat mensen niet langer afhankelijk zijn van thuiszorg voor eenvoudige medische handelingen, kunnen ze soms eerder naar huis. Regionaal werkt het MUMC+ daarvoor samen met Envida. Stichting KOMPAZ-Nederland, voluit Kenniscentrum voor Ondersteuning van Mantelzorgers en Patiënten/cliënten bij het Aanleren van Zelfmanagement, begeleidt zorginstellingen in andere Nederlandse regio’s bij het opzetten van een regionaal trainingscentrum naar het voorbeeld van de Maastrichtse academie. De stichting wordt financieel gesteund door MUMC+ en CZ.

KOMPAZ

Hoewel andere regio’s ook veel doen om de zelfredzaamheid van patiënten en mantelzorgers te vergroten, gebeurt dat vaak gefragmenteerd en op kleine schaal. KOMPAZ biedt daarom in eerste instantie een tweedaagse cursus aan om een eigen trainingscentrum op te zetten, bijvoorbeeld aan zorgverleners van ouderenzorginstellingen, ziekenhuizen of welzijnsinstellingen. Bestuurder Matthijs Bosveld (MUMC+) deelt de kennis van de Maastrichtse academie met de nieuwe projectleiders. “We delen randvoorwaarden, financieringsmogelijkheden, juridische overwegingen en methoden om de kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Door ook de samenwerking tussen thuiszorg, ziekenhuis en andere zorginstellingen te belichten, voorkomen we problemen bij de verplaatsing van zorg naar huis.” KOMPAZ stelt ook de trainingen beschikbaar.

Samenspel

Sjim Romme, directeur bij IFOZ, benadrukt het belang van regionale trainingscentra voor thuiszorg. “Cliënten willen graag zelf keuzes maken over hun zorg en bepalen wat ze zelf kunnen doen. Thuiszorgorganisaties zetten zich daarom steeds meer in voor het versterken van de eigen regie van cliënten. Stichting KOMPAZ-Nederland gaat ervoor zorgen dat niet iedere regio het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. KOMPAZ faciliteert daarnaast samenwerking tussen ziekenhuis, ouderenzorg en mogelijk sociaal domein en maakt de zorg ook toekomstbestendiger, wat nodig is gezien de werkdruk en de personeelstekorten in de zorg.”

Slagkracht

KOMPAZ is de centrale spil voor de trainingscentra in het land, waarvan er in Brabant en Limburg inmiddels meerdere worden opgezet. Michel van Zandvoort, academiedirecteur van het MUMC+, hoopt dat de centra samen voldoende slagkracht hebben om de effecten van deze vorm van zorg aan te tonen en op de lange termijn te borgen. “We weten inmiddels dat zorgverleners, patiënten en mantelzorgers tevreden zijn over deze vorm van zorg. Met de Maastrichtse blauwdruk en door van elkaar te leren kunnen we de ontwikkelingen op een uniforme, kwalitatief goede en verantwoorde manier versnellen.”